نمایشگاه CES 2019

May 31, 2022
آخرین اخبار شرکت نمایشگاه CES 2019

IBE در نمایشگاه CES در ژانویه 2019 شرکت کرده است. ما نگرش جدیدی را به همه مردم ارائه کرده ایم، به افراد بیشتری اجازه می دهیم فناوری پیشرو IBE، کیفیت عالی و خدمات رضایت بخش را بشناسند.در ژانویه 2020 می بینمت.