نمایشگاه منابع HK چین 2017

May 31, 2022
آخرین اخبار شرکت نمایشگاه منابع HK چین 2017

IBE در اکتبر 2017 در نمایشگاه منابع هنگ کنگ چین شرکت کرده است. ما نگرش جدیدی را به همه مردم ارائه کرده ایم، به افراد بیشتری اجازه می دهیم فناوری پیشرو IBE، کیفیت عالی و خدمات رضایت بخش را بشناسند.شما را در سال 2019 می بینیم.

شماره غرفه: 11J10.

تاریخ نمایشگاه: 11 الی 14 اکتبر 2017

مکان: نمایشگاه جهانی هنگ کنگ آسیا